Kontakt

Predajné miesto / Kontakt:

LI Management s.r.o.
Rudlovská cesta 2,
974 01 Banská bystrica

IČO: 45 962 715

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a.s.
Michalská 18, 815 63, Bratislava
Číslo účtu: 4012528521/7500

Tel.: +421 918 655 555, +421 918 878 077, +421 918 725 451
E-mail: info@novaradvan.sk

Kontaktný formulár:

 

MAPA